Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

 ke stažení zde

 

Stanovisko MZ k omlouvání absencí žáků ošetřujícím lékařem

ke stažení zde