Šablony I OP JAK

výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Podání žádosti o podporu:

25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

 

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů:

Mateřské školy

Základní školy včetně školních družin a školních klubů

Základní umělecké školy

Střediska volného času

 

Dokumenty

Výzva

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Seznamy dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání MŠ/ZŠ/ZUŠ/ŠK/ŠD/SVČ 2021

Seznam žáků průměr 2019 - 2021

Pravidla po žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Seznam obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování

Prezentace Šablon pro MŠ a ZŠ z OP JAK (MŠMT)

Prezentace Šablon pro MŠ a ZŠ z OP JAK (MŠMT) včetně nabídky webinářů a konzultací

 

Žádost

Kalkulačka šablon pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ 

Odkaz na vstupní evaluační dotazník zde

Uživatelská příručka IS KP21+ Žádost o podporu ZP

Prohlášení o přijatelnosti žadatele (souhlas zřizovatele, exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost FO a PO, nesplacený inkasní příkaz)

Prohlášení o výběru veřejné podpory

Prokázání vlastnické struktury

Nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu (24.8.2022)

 

Doklady k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis

 

Ostatní dokumenty - k realizaci projektů

Manuál ke kvalifikačním předpokladům Šablony OP JAK

Kvalifikace speciálního pedagoga v šablonách

Inspiromat - Příklady dobré praxe realizace šablon

 

Vzory příloh ke zprávám o realizaci

Dokládání výstupů

Dokládání distanční formy realizace šablon

Souhrnné čestné prohlášení

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání

32 hodin inovativního vzdělávání

Podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem

Zápis o uskutečněných setkáních

Prezenční listina - Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

 

Dokumenty k modelu institucionalizace personálních služeb

Vzor - Pracovní smlouva (ZŠ)

Vzor - Smlouva o spolupráci

Vzor - Pracovní smlouva (PPP)

Metodický materiál k institucionalizaci po. ped

 

Záznamy 

Vykazování způsobilých jednotek v projektech zjednodušeného vykazování - záznam konzultace, prezentace

 

Konzultační linka pro šablony OP JAK

e-mail: dotazyZP%z%msmt.cz

tel. 234 814 777

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

 

 Aktuality - MAS Krajina srdce z.s.