Šablony III

výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Výzva MŠMT

Novinky Šablony III

Přehled šablon a jejich výklad

Prezentace

Leták k výzvě

Praktický pomocník pro archivaci zjednodušených projektů, tzv. šablon

Sdělení k realizaci Šablon (březen 2021)

Realizace šablon distanční formou (únor 2021)

Systém IS KP14+

Plakát k publicitě Šablon III vytvoříte zde.

Žádost

Pokyny k vyplnění dotazníku

Kalkulačka indikátorů Šablony III

Seznamy dětí a žáků MŠ a ZŠ ke dni 30.09.2019

Seznamy dětí a žáků MŠ a ZŠ ke dni 30.09.2020

Seznam příloh k žádosti

Uživatelská příručka - zpracování žádosti o podporu  v IS KP14+

 

Inspiromat Šablony III - příklady dobré praxe realizace šablon

Tahák ke kvalifikačním požadavkům

Kodex školy

Prohlášení o přijatelnosti žadatele - vzor ze Šablon II

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky - vzor

Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory - vzor

Prokázání vlastnické struktury příjemce

Zpráva o realizaci (ZoR)

Dokládání výstupů a indikátorů (přehled)

Kalkulačka indikátorů ZoR

Uživatelská příručka - zpráva o realizaci (ZoR, ZZoR) v IS KP14+

Sdělení k realizaci Šablon (březen 2021)

Realizace šablon distanční formou (únor 2021)

Žádost o změnu 

Kalkulačka indikátorů - změny aktivit

Uživatelská příručka - žádost o změnu v IS KP14+

Vzory

Čestné prohlášení - všechny šablony

Souhrnná zpráva - reflexe 5_25_10

Report o činnosti - personální šablony

Sdílení zkušeností - zápis

Tandemová výuka - záznam

ICT ve vzdělávání - záznam

Projektový den ve výuce - záznam

Projektový den mimo školu - záznam

Setkání s rodiči - zápis

Třídní kniha - doučování

Třídní kniha - klub

Zahraniční stáž - zpráva

Portfolio pedagoga

Smlouva o poskytnutí služeb

 

Nabídky zajištění zahraniční stáže v rámci Šablon III

  • CK Arundel ke stažení zde
  • CK Jana Hudková ke stažení zde