V Dobrušském zpravodaji (květnové číslo, str. 34) vyšla informace o probíhajícím projektu MAP II Dobrušsko. Zpravodaj naleznete zde.