Místní akční plán IV Dobrušsko

Realizace: 1.12.2023 - 31.12.2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008288

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Dobruška, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

Projekt místního akčního plánování ve vzdělávání na území ORP Dobruška, který navazuje na předchozí projekty MAP, se zaměřuje na rozvoj partnerství, vztahů a spolupráce aktérů vzdělávání v území, dále prohloubení procesu společného místního akčního plánování prostřednictvím podpory spolupráce a zapojení škol, rozvíjení partnerství v území a implementace aktivit podle akčních plánů pro roky 2024 a 2025.

Aktivity projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Vnitřní hodnocení projektu
  3. Rozvoj a aktualizace MAP
  4. Implementace

Pracovní skupiny projektu

Organizační struktura

 

Seznam zapojených škol na území ORP Dobruška