Pracovní skupina Financování

Cílem pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zpracovaných do Strategického rámce MAP nebo akčních plánů. Jedná se o doporučení finančních zdrojů. Tato doporučení předkládá pracovní skupina Řídícímu výboru MAP.

Pracovní skupina může zprostředkovávat informace o plánovaných a vyhlášených dotačních titulech a výzvách v oblasti vzdělávání a napomáhat s hledáním finančních prostředků na investiční priority zřizovatelů škol.

Pracovní skupina Financování je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků.

Zápisy z jednání pracovní skupiny:

Číslo jednáníDatum konáníDokument
01 21.03.2024   PDF
02 19.06.2024 PDF