MAP IV Dobrušsko

Zápisy z jednání Řídícího výboru
Pořadí jednáníTermínDokument
1 22.02.2024 PDF
Zápisy z hlasování per rollam
Termín hlasováníDokument
08.04.2024 PDF
24.06.2024 PDF

MAP III Dobrušsko

Zápisy z jednání Řídícího výboru
Pořadí jednáníTermínDokument
1 29.03.2022 PDF
2 06.12.2022 PDF 
3 21.06.2023 PDF
4 29.11.2023 PDF 
Zápisy z hlasování per rollam
Termín hlasováníDokument
26.09.2023 PDF
27.09.2023 PDF 

 

MAP II Dobrušsko

Zápisy z jednání Řídícího výboru
Pořadí jednáníTermínDokument
1 26.03.2018 PDF
2 11.12.2018 PDF
3 11.06.2019 PDF
4 11.12.2019 PDF 
5 04.06.2020 PDF 
6 10.12.2020 PDF 
7 10.06.2021 PDF 
8 08.12.2021 PDF