Pracovní skupina Mateřské školy

Pracovní skupina zaměřená na podporu mateřských škol se zabývá výměnou zkušeností z oblasti předškolního vzdělávání, začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti k předškolnímu vzdělávání. Tato pracovní skupina navrhuje aktivity, které následně předává Řídícímu výboru MAP.

Pracovní skupina Mateřské školy je složena z učitelů a ředitelů mateřských škol v území.

Minimálně jeden člen pracovní skupiny musí být pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V rámci pracovní skupiny dojde k identifikaci místních lídrů.

Zápisy z jednání pracovní skupiny:

Číslo jednáníDatum konáníDokument
01  12.03.2024  PDF
02 21.05.2024 PDF