Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy

http://www.msmt.cz/

Šablony II

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Informační centrum o vzdělávání

http://www.eduin.cz/

Scio pro školy

https://www.testovani.cz/

Metodický portál Inspirace a zkušenosti učitelů RVP

https://rvp.cz/

Péče, rozvoj a uplatnění nadání

http://talentovani.cz/

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince

http://cizinci.nidv.cz/

Místní akční skupina POHODA venkova, z. s.

http://pohodavenkova.cz/