Cyklus „Páťáci páťákům“

Přestupy ve vzdělávání jsou nelehkým krokem v životě dětí, proto se i tímto tématem zabývá projekt MAP II Dobrušsko v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. MAS POHODA venkova, z.s. ve spolupráci se Základní školou Fr. Kupky Dobruška (Známe se) a se Základní školou Nový Hrádek (Den pro budoucí šesťáky) připravila společně strávené dny pro žáky 5. ročníků základních škol v rámci cyklu „Páťáci páťákům“, jejichž hlavním cílem bylo seznámit se a rozvíjet vztahy mezi vrstevníky.

Známe se

V úterý 4. června 2019 se na Základní škole Fr. Kupky sešlo přes 100 žáků, kteří se účastnili připraveného dne plného aktivit. Nejprve si žáci prohlédli školu v doprovodu paní ředitelky, která se role průvodkyně zhostila velmi precizně, a dle svého výběru předmětů navštívili výuku. Následoval přátelský turnaj ve florbalu a vybíjené. Hráči byli rozděleni do smíšených družstev, proto bylo mnoho příležitostí pro navázání nových přátelství. Nebylo vítěze a nebylo poraženého, každý obdržel malou odměnu. Ukázka mezinárodní kuchyně a 3D tiskárny zakončila společný program.

 

Den pro budoucí šesťáky

V pátek 14. června se konal společný den páťáků tentokrát na Základní škole Nový Hrádek. Budoucí „šesťáci“ z Ohnišova, České Čermné a Olešnice v Orlických horách přijeli za svými vrstevníky do Nového Hrádku. Čekal je opět bohatý program s prohlídkou školy, ukázkou výuky, seznamovacími aktivitami, kvízy a spousty dalšího.

Všichni si společný den moc užili a ze školy odcházeli s úsměvem na tváři.