Jak postupovat při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020?

Metodiku, vydanou MŠMT ke dni 27.4. 2020, naleznete zde.