Letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo tuto Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19

Výzva Malého grantového schématu: Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

Cílem této výzvy je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Žádosti lze podávat do 30.4. 2021 v elektronickém systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz/.

Text výzvy naleznete zde