Místní akční plán je produktem spolupráce v území, stanovuje priority  jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na záladě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

 

Společnou cestou ke kvalitě školy

 

 

Podpora plánování a sdílení aktivit v území