Mateřské školy se představily na setkání v Dobrušce

Na setkání dne 21.3. 2019 v Kulturním domě v Dobrušce, v rámci, kterého se představovaly jednotlivé mateřské školy, se setkalo téměř 50 učitelů mateřských škol z celého území ORP Dobruška. Akci pořádala MAS POHODA venkova, z. s. v rámci projektu MAP II Dobrušsko, www.mapd.cz.

Během setkání představovaly jednotlivé mateřské školy své aktivity, navzájem se seznámily se svými činnostmi a vzděláváním, projekty, ve kterých jsou zapojeny a sdílely praktické příklady z výchovně vzdělávacího procesu dětí v mateřských školách. Celou akci, za účasti vedení města Dobrušky a MAS POHODA venkova, moderoval známý bavič Karel Hynek, kterého doplnil svým pěveckým vystoupením nadějný Tomáš Bartoš.