Aktuality k manuálu provozu škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.

Informace o aktualizaci manuálu

Manuál k provozu škol doplněný

Leták do sborovny-postup krajské hygienické stanice

Přílohy k manuálu - letáky

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Doporučení ČŠI pro školy