Tajemství Orlických hor

MAS POHODA venkova, z.s. uspořádala literárně-výtvarnou soutěž na téma „Tajemství Orlických hor“. Hlavním cílem soutěže bylo podpořit nejen vztah k regionu, jak název soutěže napovídá, ale především rozvoj čtenářské pre/gramotnosti u dětí a žáků do 15 let. Přípravě a plánování soutěže se věnovali členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti projektu MAP II Dobrušsko.

Do soutěže se zapojilo téměř 700 dětí a žáků z 11 škol z Dobrušska. Celkem 93 prací postoupilo do meziškolního kola soutěže, které hodnotila odborná porota. Nelehkého úkolu role porotce se ujala paní Jarmila Haldová, pan PaedDr. Josef Lukášek, paní Mgr. Petra Žďánská, pan Pavel Štěpán a pan Bc. Zdeněk Drašnar.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 6. června 2019 ve Velkém sále Společenského centra KINO 70 Dobruška. Program byl tematicky zahájen čtením jedné z vítězných prací spisovatelem PaedDr. Josefem Lukáškem. Kromě vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií byla udělena dvě čestná uznání za velmi propracovaná díla. 

Věříme, že si odpoledne užili nejen soutěžící, ale i jejich rodiny, zástupci škol a další návštěvníci.