Učitelé z Dobrušska na stáži ve Velké Británii

Poslední březnový týden se desítka učitelů ze základních a mateřských škol vydala na odbornou stáž do škol ve Velké Británii. Během stáže, která proběhla v rámci projektu MAP II Dobrušsko (www.mapd.cz), který realizuje MAS POHODA venkova, z. s., navštívili vybraní pedagogové celkem 3 školy. Všechny navštívené školy jsou součástí britského vzdělávacího systému a vzdělávají děti a žáky do 15 let. Pedagogové měli možnost diskutovat s vedením britských škol, komparovat český a britský vzdělávací systém dětí a žáků do 15 let, účastnit se výuky, diskutovat s pedagogy, ale i s rodiči a dětmi a žáky. V návaznosti na stáž budou pedagogové prostřednictvím setkání (tzv. pracovních skupinách v rámci projektu MAP II Dobrušsko) předávat své poznatky a sdílet příklady praxe včetně načerpaných zkušeností s ostatními učiteli v území.