Podpora škol v plánování: Q&A s lektorem on-line

V úterý 25. 6. 2024 od 9 do 10 hodin proběhlo on-line setkání s lektorkou, Mgr. Petrou Seidlerovou, která zodpovídala dotazy ohledně organizace a obsahu workshopů zaměřených na podprou škol v plánování.

Workshopy - Podpora škol v plánování

Chystáme sérii 3 workshopů a jednoho reflektivního setkání v rozsahu cca 5 hodin/1 setkání. První setkání je plánováno na listopad 2024, další setkání vždy po cca 6-8 týdnech.

Témata pro jednotlivá setkání budou:

·         Popsat, kde se teď jako škola nacházíme, kam by nás lákalo jít. Ujasnit si, na co se zaměřit a zformulovat první kroky.

·         Stanovit si priority a oblasti pro vytvoření plánu. Vytvořit plán tvorby koncepce. Vyzkoušet si tvorbu akčního plánu.

·         Zpracovat SWOT analýzu školy. Formulovat cíle skrz SMART kritéria. Ujasnit si, na co se zaměřit a naplánovat první kroky.

·         Prozkoumat v čem vidíme “dobré učení” ve své škole. Zmapovat stakeholdery a jejich potřeby. Podívat se na dobré učení skrz kritéria Kvalitní školy.

Z předběžného průzkumu vyplynulo, že je poměrně velký zájem o tuto aktivitu. Pro efektivní práci lektora bude třeba, aby se workshopů účastnilo vedení školy a střední management (zástupci ředitele, aktivní pedagogové). Tato užší skupina by následně pracovala na škole se všemi členy pedagogického sboru, aby docházelo k maximální komunikaci, diskuzi, sdílení. 

Info o lektorce: Mgr. Pavla Seidlerová, pracuje ve školství již více než dvacet pět let, věnuje se mentoringu, koučování, zaměřuje se na komunikaci, osobnostní rozvoj učitelů. Je zapojena do projektu Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko, spolupracuje s organizací Učitel naživo, JOB.

V případě zájmu vaší školy o účast na této vzdělávací akci vyplňte prosím formulář na tomto odkaze https://forms.gle/b6uP389M2SCeGvuf6 .